Spoločenstvo SP

Spoločenstvo SP je skupina mladých ľudí, ktorí nasledujú Ježiša a ich životy sú zmenené stretnutím s Duchom Svätým. Stretávame sa v malom meste Sliač uprostred Slovenska a sme súčasťou miestnej Rímskokatolíckej farnosti. Našou túžbou je budovať miesto, kde budú môcť mladí ľudia aj celé rodiny zažívať Božiu blízkosť, lásku a moc a rásť spolu ako jedno spoločenstvo.

VYJADRENIE OTCA BISKUPA MARIÁNA CHOVANCA
O SPOLOČENSTVE SP.

SP Magazín

MESAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČENSTVA SP